top of page

GESPREKSTECHNIEKEN

Gecertificeerde coaches

Duurzame onderwerpen zijn dynamisch. Vaak weten we niet wat we gedurende de trajecten tegen zullen komen. Om op alles voorbereid te zijn zijn onze coaches opgeleid in diverse gesprekstechnieken. 
Op die manier kunnen we de juiste gesprekken voeren op het juiste moment. Dit maakt ons flexibel om te allen tijde in te springen op wat jullie nodig hebben. Naast onderstaande gesprekstechnieken hebben we nog meer maatwerkoplossingen die we, in overleg met jullie, kunnen inzetten. 

DEEP DEMOCRACY

APPRECIATIVE INQUIRY

SUSTAINED DIALOGUE

SOCRATIC DIALOGUE

“The larger goal of Deep Democracy is not me changing you and you changing me. But we learning how to relate.”

Arnold Mindell

“An answer is always the part of the road that is behind you. Only questions point to the future”

Jostein Gaarder

“Tolerance, inter-cultural dialogue and respect for diversity are more essential than ever in a world where peoples are becoming more and more closely interconnected.”

Kofi Annan

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.”

Albert Einstein

Deep Democracy richt zich op de wijsheid van de groep als onderbouwing voor conflictoplossing, besluitvorming & relatieversterking.

Het grootste potentieel zit in de wijsheid van de groep. Deep Democracy is een benadering waarbij de wijsheid van de hele groep wordt erkend, inclusief de stem van de minderheid. Door conflicten niet te vermijden maar ze juist te benutten als een bron van inzicht, kan de kwaliteit van de besluitvorming worden verbeterd. Dit draagt bij aan een meer inclusieve en bewustere benadering van besluitvorming, waarbij alle perspectieven worden gewaardeerd en de polarisatie bijdraagt aan diepgang en nuance in de discussie.

Bij Appreciative Inquiry focussen we ons op de aspecten waar de organisatie in uitblinkt en zetten deze in als fundering voor de toekomst.

Denken in termen als kansen en kracht inspireert meer dan vanuit problemen en zwaktes. In elk system zijn dingen die goed functioneren en waar je op kunt voortbouwen. Gezamenlijk bepalen we de focus van het gesprek om vervolgens in 4 fase het waarderend onderzoek te starten, ook wel de 4D’s genoemd: Discovery, Dream, Design & Destiny.

Sustained Dialogue richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de relaties tussen mensen bij gevoelige gespreksonderwerpen omtrent diversiteit & inclusie.

Deze techniek is zeer geschikt voor het aanpakken van conflicten en het verbeteren van onderlinge relaties. Door middel van open gesprekken en constructieve discussies kan deze werkvorm bijdragen aan het creëren van begrip, empathie en effectieve communicatie tussen mensen. Het feit dat duurzaamheidsonderwerpen zoals inclusie en diversiteit vaak de drijfveren zijn, laat zien hoe belangrijk het is om deze onderwerpen te integreren in het streven naar positieve verandering in relaties en groepen. Het verbeteren van onderlinge relaties is iets dat je niet binnen een enkele sessie of dag oplost. Het is een onvoorspelbaar proces dat zich over vele sessies kan uitstrekken gedurende een periode van weken of maanden.

In een socratisch gesprek kom je erachter hoe je denkt, wat je denkt en waar je dat denken op baseert.

Een socratische dialoog is een krachtige werkvorm om diepgaande inzichten te verkrijgen. Door gezamenlijk abstracte vraagstukken te onderzoeken en te reflecteren op concrete ervaringen, kunnen deelnemers tot relevante inzichten komen. Dit proces van open en kritisch denken kan waardevolle perspectieven bieden die bijdragen aan het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie voor bedrijven die gebaseerd is op reflectie. Het uitgangspunt is het bespreekbaar maken van morele kwesties en verbetering van de verstandshouding.

bottom of page